Kurser

Kurserna är kostnadsfria och vänder sig till små och medelstora företag inom trä- och byggindustri, kreativa näringar och informations- och kommunikationsteknologi.

Gemensamt för kurserna är att de reder ut begreppen och hjälper dig att bedöma om och hur ditt företag har nytta av tekniken. Om du går vidare med digitalisering av din produktion, hjälper kursen dig att ställa rätt frågor och bli en smart beställare av teknik eller tjänster inom området.

Under kurserna växlar vi mellan lärarledd föreläsning och diskussion av de frågor och applikationsområden som finns i den aktuella gruppen.

Kurserna hålls på Sliperiet, Konstnärligt campus i Umeå. Tidsåtgången är 3 timmar totalt per kurs. Storleken på grupperna blir 5-10 personer.

Anmälan och frågor

Om du vill anmäla dig till en kurs eller har frågor är du varmt välkommen att höra av dig! Alla våra kurser finns i projektets kalendarium.

Lars Isaksson, forskningsingenjör
lars.isaksson@umu.se
090–786 70 80
072–535 47 54

 

CAD

Computer Aided Design är första steget mot digital produktion. Kursen ger dig en bred förståelse för möjligheterna med CAD och hur det används i hela kedjan från produktutveckling till produktion och life cycle management.

Vi visar exempel på hur CAD-program fungerar och hur filerna kan användas till produktionsunderlag, visualiseringar, och simuleringar. Vi går också in på hur filerna kan användas i kommunikation med exempelvis underleverantörer och kunder.

Kurstillfällen

Kl. 13-16
22 september, 2016
20 oktober, 2016
16 november, 2016
8 december, 2016
26 januari, 2017
23 februari, 2017
23 mars, 2017

 

Träets spännande mångsidighet

Trä är en spännande och mångsidig naturkomposit och utvecklingstakten inom träets användningsområden är snabb. Det är en förnybar råvara som norra Sverige har gott om, och det satsas stort på forskning och utveckling inom området. I +Project ingår att ta fram en trämassa anpassad för 3D-utskrifter av byggnadsdelar, en innovation som på sikt kommer att göras tillgänglig för den som vill använda den.

Kursen ökar din kunskap om träets egenskaper och potential. Vi går in på träets uppbyggnad och beståndsdelar, samt diskuterar framtiden för träet som exempelvis byggmaterial och förpackningsmaterial, men också nya användningsområden.

Kurstillfällen

Kl. 13-16
29 september, 2016
27 oktober, 2016
23 november, 2016
15 december, 2016
2 februari, 2017
2 mars, 2017
30 mars, 2017

 

Befintliga och kommande tekniker för digital tillverkning

3D-printing används idag frekvent inom produktutveckling och prototypframställning, men flera branscher börjar använda tekniken inom produktion på ett framgångsrikt sätt.

Under kursen går vi igenom olika tekniker för 3D-utskrifter. Vi tittar också närmare på material för 3D-utskrifter – ett område där utvecklingen nu går snabbt. Kursen ger också en uppfattning om filframställning för 3D-printing.

Kurstillfällen

Kl. 13-16
6 oktober, 2016
2 november, 2016
30 november, 2016
22 december, 2016
9 februari, 2017
9 mars, 2017