Programmet för innovationsutveckling

Innovationsutveckling

Inom ramen för +Project erbjuder Handelshögskolan vid Umeå universitet ett innovationsutvecklingsprogram för små och medelstora företag i Västerbottens och Norrbottens län som vill vässa sin förmåga att utveckla innovationer och nya affärsmodeller, med digitalisering och hållbarhet som grundplåtar.

Ny teknik, digitalisering och hållbarhetsfrågor utmanar och stöper om traditionella affärsmodeller och värdekedjor.

”En tilltagande konkurrens och ett högre kunskapsinnehåll i varor och tjänster innebär ett ökat tryck på företagen att förnya sig och att arbeta med innovation.”
Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91)

När spelplanen förändras öppnas samtidigt möjligheter för nya produkter, lösningar, nya affärsmöjligheter och affärsmodeller. Norra Sverige rankas som en av Europas mest innovativa regioner i European Innovation Scoreboard 2016 – här finns med andra ord bra grogrund för att skapa innovationer!

Programmets innehåll

  • Insikter i morgondagens marknad
  • Digitaliseringens roll för affärsutveckling
  • Hållbarhet som affärsmöjlighet
  • Nya affärsmodeller för nya former av samarbete, konkurrens och teknologi
  • Cirkulär ekonomi
  • Nätverksbyggande

Upplägg

  • Interaktiva halvdagar varannan vecka med workshops, seminarier och diskussion.
  • Coachning av experter inom bland annat affärsmodellsinnovation, digitalisering och hållbarhet.
  • Hemuppgifter som utmynnar i en plan för hur idéerna ska genomföras i företaget.
  • Diplom från Handelshögskolan efter genomgånget program.

En till två nyckelpersoner från varje företag medverkar.

Under 2017 ges två utbildningsomgångar:
Mars–maj. Anmälan är öppen! Vi vill ha din anmälan senast 9 mars.
September–november

Kontakt och anmälan

Anmäl dig på innovationsutveckling.eventbrite.com.

Frågor och funderingar? Kontakta Björn eller Maira:

Björn Lindgren
bjorn.lindgren@umu.se

Maira Babri
bjorn.lindgren@umu.se
Maira.babri@umu.se
090-7869714 | 070-293 2247

Om Handelshögskolan

Handelshögskolan vid Umeå universitet är en handelshögskola som attraherar studenter från hela Sverige och internationellt. Verksamheten består av utbildning, forskning och samverkan med näringsliv, offentlig sektor och partneruniversitet. Handelshögskolan ligger i forskningsfronten när det gäller hållbar utveckling, projekt, innovationer och analys av big data.