Var med

Om projektet väcker din nyfikenhet vill vi gärna besöka dig och berätta mer. Ännu hellre bjuder vi in dig för att visa Sliperiet, och vilken utrustning och kunskap ditt företag får tillgång till genom att samarbeta i +Project. Du får testa teknik som finns i våra verkstäder, och kan också ta fram prototyper i våra 3D-skrivare. Vi erbjuder även ett kort och intensivt innovationsutvecklingsprogram tillsammans med Handelshögskolan. Där lär du dig mer om hur ditt företag kan ta tillvara era innovationer. Du kan själv välja i vilken omfattning du deltar i +Project.

Linda Nyström
Projektledare +Project
070-622 19 20
linda.nystrom@umu.se 

Sliperiet
Östra Strandgatan 32
903 33 Umeå

Vi vänder oss till…

Projektets huvudsakliga målgrupper är små och medelstora företag inom trä- och byggindustrin, arkitektur, design och informations- och kommunikationsteknologi samt forskare. Men vi samarbetar även med andra företag och organisationer för att nå vårt mål att skapa ett forsknings- och innovationsområde och ett regionalt kluster inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik.