Bakgrund

Samtidigt pågår en utveckling inom 3D-teknik och digitalisering av produktion, som spås leda till en industriomvandling. Digitalisering kompletterar traditionella tillverkningsmetoder, som till exempel fräsning, svarvning eller skärning, och skapar möjligheter för bland annat nya produkt- och designlösningar, lägre produktionskostnader, nya affärsmodeller och minskad miljöpåverkan.

Additiv tillverkning, friformsframställning eller 3D-printing är alla olika namn på samma sak. Det innebär att en maskin skriver ut objekt baserade på en digital ritning, genom lager på lager-tillverkning. Tekniken i sig har funnits ett par decennier, men nu sker en förfining och en snabbare spridning, samtidigt som materialutvecklingen inom området går fort. Umeå universitet har, tillsammans med en rad andra aktörer, tagit fram en nationell 3D-innovationsagenda, där siktet ställs in på att placera Sverige i framkant av utvecklingen.

Agenda för additiv tillverkning

Sätter vi den här utvecklingen i relation till den kompetens och de naturresurser i form av skog som finns i norra Norrland, sammanstrålar de i ett område på framväxt inom additiv tillverkningsteknik: framtidens husbyggande.

Nya möjligheter med digitaliserat byggande

En av de stora fördelarna med additiv tillverkning är att det ger möjlighet att skapa komplexa produkter i ett stycke, vilket minskar monteringstid och materialspill. Det skapar förutsättningar att skräddarsy och kundanpassa produkter till lägre kostnader. Det blir till exempel möjligt att skapa mer sofistikerade former, funktioner och geometrier på fasader, innerväggar och andra detaljer. Det blir också möjligt att bygga husväggar med integrerad isolering, nya typer av ytskikt och inbyggd elektronik, vilket öppnar för Internet of Things i arkitektur.

Hållbar utveckling

Byggbranschens miljö- och klimatpåverkan är ett skäl till att utforska hur förnybara material, såsom den norrländska skogen, kan användas på fler sätt inom byggande. Utöver allt som redan idag görs med skogen och råvaror från den, skulle spillmaterial – som exempelvis grenar, bark, kottar eller spån – kunna omvandlas till ett material som fungerar i 3D-skrivare. Nya smarta material och materialkombinationer kan dessutom ha effekt på energiåtgången som sker vid såväl produktion som förvaltande.

Jämställdhet och mångfald löper som en röd tråd genom projektet, eftersom det är utvecklingsområden i de aktuella branscherna. Projektet analyseras och utvärderas kontinuerligt ur jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Vi verkar aktivt för att möjliggöra den innovationskraft som kan uppstå i ett sammanhang som präglas av mångfald.

Internationell utveckling

+Project är ett av flera projekt som pågår kring additiv tillverkning inom arkitektur och huskonstruktion internationellt.

3D-utskrivna hus, i kombination med automatiserade byggteknik, presenterades som Contour Crafting av professor Behrok Khoshnevis (USC) 2012. Sedan dess har ett antal projekt runt om i världen presenterats. I Kina började fullskaliga hus i 3D-utskriven betong byggas 2013. I England har Skanska UK nyligen ingått i ett samverkansprojekt med Loughborough University för att utveckla en kommersiell 3D-skrivare för husbyggande med betong.

Målet för +Project är att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde och ett regionalt kluster inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland, och bidra till att sätta regionen i framkant i utvecklingen.