Kurs: Träets spännande mångsidighet

Trä är en spännande och mångsidig naturkomposit och utvecklingstakten inom träets användningsområden är snabb. Det är en förnybar råvara som norra Sverige har gott om, och det satsas stort på forskning och utveckling inom området. I +Project ingår att ta fram en trämassa anpassad för 3D-utskrifter av byggnadsdelar, en innovation som på sikt kommer att göras tillgänglig för den som vill använda den.

Kursen ökar din kunskap om träets egenskaper och potential. Vi går in på träets uppbyggnad och beståndsdelar, samt diskuterar framtiden för träet som exempelvis byggmaterial och förpackningsmaterial, men också nya användningsområden.

Kursen ges återkommande och är en flera korta introduktionskurser som +Project erbjuder kostnadsfritt till små och medelstora företag inom trä- och byggindustri, kreativa näringar och informations- och kommunikationsteknologi.

Läs mer om våra kurser.