Kurs: Tekniker för digital tillverkning

3D-printing används idag frekvent inom produktutveckling och prototypframställning, men flera branscher börjar använda tekniken inom produktion på ett framgångsrikt sätt.

Under kursen går vi igenom befintliga och kommande tekniker för 3D-utskrifter. Vi tittar också närmare på material för 3D-utskrifter – ett område där utvecklingen nu går snabbt. Kursen ger också en uppfattning om filframställning för 3D-printing.

Kursen ges återkommande och är en flera korta introduktionskurser som +Project erbjuder kostnadsfritt till små och medelstora företag inom trä- och byggindustri, kreativa näringar och informations- och kommunikationsteknologi.

Läs mer om våra kurser.