Kurs: CAD

Computer Aided Design är första steget mot digital produktion. Kursen ger dig en bred förståelse för möjligheterna med CAD och hur det används i hela kedjan från produktutveckling till produktion och life cycle management.

Vi visar exempel på hur CAD-program fungerar och hur filerna kan användas till produktionsunderlag, visualiseringar, och simuleringar. Vi går också in på hur filerna kan användas i kommunikation med exempelvis underleverantörer och kunder.

Kursen ges återkommande och är en flera korta introduktionskurser som +Project erbjuder kostnadsfritt till små och medelstora företag inom trä- och byggindustri, kreativa näringar och informations- och kommunikationsteknologi.

Läs mer om våra kurser.

Tid

13:00–16:00, 23 Feb

Plats

Sliperiet, Konstnärligt campus, Umeå

Anmälan

Skicka din anmälan till lars.isaksson@umu.se