Kalendarium

+Project skapar sammanhang för öppen innovation, där kompetenser från olika discipliner och branscher möts för samarbeten, experimenterande och delande av kunskap.

Aktiviteterna som arrangeras inom projektet vänder sig framför allt till forskare och företag inom bygg- och träindustrin, och kreativa näringar som arkitektur, design och informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Men även andra aktörer som intresserar sig för hållbart byggande och boende, 3D-utskriven arkitektur och digitalisering är välkomna.