Sliperiet

+Project drivs av Sliperiet vid Umeå universitet. Det är en tvärdisciplinär miljö för samverkan och experimenterande där forskning, undervisning och innovationer kan utvecklas. Sliperiet startar och stödjer nytänkande, samarbeten och nyttiggörande.

Här möts forskare, företag, studenter, entreprenörer och kreatörer för att föda och förverkliga idéer. Här finns prototyplabb och studios för visualisering och mediaproduktion, utrustade med kraftfull digital produktionsteknik. Här finns en företagsinkubator för konstnärliga och kreativa näringar, och här finns kontorsplatser för forskare, studenter, kreatörer och entreprenörer.

Miljön bygger på öppen innovation och en kultur av att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Tillsammans skapar infrastrukturen och mötesplatsen en plats som saknar motsvarighet i Europa.

Sliperiet ligger på Konstnärligt campus, Östra Strandgatan 32, Umeå.

sliperiet.umu.se

Sliperiet