Det här är vi

i +Project arbetar en rad olika kompetenser från olika institutioner vid Umeå universitet, från forskningsinstitut och näringsliv. Här hittar du alla personer som på olika sätt arbetar i projektet.

Marlene Johansson

Marlene Johansson

Universitetslektor och föreståndare Sliperiet marlene.johansson@umu.se 072–533 99 21 Visa

Marlene Johansson

Universitetslektor och föreståndare Sliperiet marlene.johansson@umu.se 072–533 99 21

Marlene Johansson är föreståndare för Sliperiet, grundare och formellt projektägare av +Project.

Sedan 2014 har hon haft ansvaret  för att bygga upp och utveckla Sliperiet som en tvärdisciplinär miljö för forskning och undervisning i samverkan. Marlene disputerade i företagsekonomi 2012 vid Handelshögskolan, Umeå universitet. Hon har varit ämnesföreträdare för entreprenörskap och affärsutveckling vid Umeå universitet samt programansvarig för Handelshögskolans mastersprogram i Business Development and Internationalisering, samt arbetat med strategiprogram för små och medelstora företag. Hennes forskning har inriktats bland annat på hur företag utvecklar sina affärsmodeller i innovationsdrivna branscher, strategiska allianser, samt hur innovationsstödsystem kan utvecklas för att stödja akademinära startups inom nya näringar. I sin undervisning har hennes fokus legat på entreprenörskap och affärsutveckling. Hennes pedagogiska insatser belönades med såväl den samhällsvetenskapliga fakultetens som Handelshögskolans pedagogiska priser 2010.

Mer om Marlenes forskning.

Linnéa Therese Dimitriou

Linnéa Therese Dimitriou

Konstnärlig ledare Sliperiet linnea.dimitriou@umu.se 070-653 08 71 Visa

Linnéa Therese Dimitriou

Konstnärlig ledare Sliperiet linnea.dimitriou@umu.se 070-653 08 71

Linnéa Therese Dimitriou är konstnärlig ledare vid Sliperiet och initiativtagare till +Project. I projektet leder hon arbetet med att skapa dynamiska mötesplatser och verkstäder präglade av mångfald och kreativ höjd, med särskilt fokus på att involvera fler från underrepresenterade grupper i innovationsmiljön.

Linnéa är konstnär i grunden, med en masterexamen från Glasgow School of Art. Hon har drivit företag och varit verksam som konsult och kreatör inom formgivning, creative direction och produktutveckling, särskilt inom segmentet livsstilsprodukter. Innan hon började på Sliperiet var hon ämnesansvarig vid design- och mediahögskolan Ravensbourne i London, med ansvar för alla kurser på kandidat- och magisternivå inom Enterprise & Entrepreneurship. Hon utvecklade då en rad samarbeten mellan högskolan och ledande företag inom kreativa näringar. Linnéas styrkor är omvärldsbevakning samt att starta och leda kreativa processer.

Thomas Olofsson

Thomas Olofsson

Professor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik thomas.olofsson@umu.se 090-786 67 10 Visa

Thomas Olofsson

Professor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik thomas.olofsson@umu.se 090-786 67 10

Thomas deltar i +Projects styrgrupp, samt operativt i arbetet med att utvärdera energiprestanda hos de material och byggnadssystem som tas fram i projektet.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik utför simuleringar på koncepten, som ett stöd i att ta fram dem och i att verifiera hållbarheten. De utför beräkningar som omfattar värmeisolerande förmåga, förmåga att absorbera och reflektera solljus samt påverka konvektiva transportströmningar. Med sådana kunskaper bidrar +Project till att öka förståelsen för vad val av form, yta och material i olika delar av en byggnad innebär.

Thomas forskar om energieffektivisering av byggnader, med inriktning mot analysmodeller, för att undersöka och tolka byggnadens energiprestanda. Omställningen till ett mer hållbart samhälle är en av de största utmaningar vi alla står inför. Den utmaningen inbegriper att bryta den ökande energianvändningen samt minska beroendet av icke förnyelsebara bränslen. Eftersom en betydande del av den totala energianvändningen direkt kan kopplas till bebyggelsen, är strategier för effektivare energianvändning i byggnader en viktig framtidsfråga. Avgörande för att få till en förändring till en mer effektiv energianvändning i bebyggelsen är att stödja byggprocessen vad gäller att förutse såväl konsekvenser av design och val av tekniska system, som att visa på möjligheter för brukarna att påverka energianvändningen. Därför omfattar forskningen att utveckla nya typer av modeller för att göra energiprestandaanalyser, som kan utgöra beslutsunderlag och förstärka beställarkompetensen i byggbranschen. Modellerna kan antingen baseras på en detaljerad fysikalisk beskrivning, eller så kallade inverterade modeller som är mer eller mindre baserade på data från fältmätningar. Det är också möjligt att kombinera de två modellerna.

Mer om Thomas forskning.

 

Ambra Trotto

Ambra Trotto

Universitetslektor Arkitekthögskolan och Studio Director RISE Interactive ambra.trotto@umu.se 090-786 90 91 Visa

Ambra Trotto

Universitetslektor Arkitekthögskolan och Studio Director RISE Interactive ambra.trotto@umu.se 090-786 90 91

Ambra Trotto deltar i +Project i båda sina yrkesroller. I sitt arbete intresserar sig Ambra för hur design, genom såväl digitala som icke digitala teknologier, kan stötta utövande av etik i ett samhälle. I sin forskning utvecklar hon samarbetsformer för att stärka samverkan mellan olika discipliner och branscher.

Hon kommer ursprungligen från en liten stad i Bologna, Italien, och studerade arkitektur vid Florens universitet för att senare intressera sig för interaktionsdesign. Hon skrev sin doktorsavhandling i detta ämne vid Eindhovens tekniska universitet 2011.

Mikael Wiberg

Mikael Wiberg

Professor vid Institutionen för informatik mikael.wiberg@umu.se 090-786 61 15 Visa

Mikael Wiberg

Professor vid Institutionen för informatik mikael.wiberg@umu.se 090-786 61 15

Inom områden som design och arkitektur har Mikael Wiberg bidragit till att utveckla kunskap om hur digitala flöden kan integreras med vår fysiska omvärld.

Mikael har studerat människa–datorinteraktion vid Stanford University, USA, och systemvetenskap vid institutionen för informatik, Umeå universitet. 1997 påbörjade han vid samma institution forskarutbildning i informatik, och disputerade 2001 med en avhandling om mobil information och interaktion. Samma år anställdes han som universitetslektor och fyra år senare blev han antagen som docent i informatik. Mikael Wiberg har därefter bland annat varit verksam som forskningsledare vid Designhögskolan i Umeå åren 2008–2010.

Jonas Joelsson

Jonas Joelsson

Systemanalytiker SP Processum jonas.joelsson@processum.se 070-616 67 60 Visa

Jonas Joelsson

Systemanalytiker SP Processum jonas.joelsson@processum.se 070-616 67 60

Jonas Joelsson vid SP Processum arbetar med att utveckla ett antal träbaserade material som kan användas vid 3D-utskriven arkitektur. Området är relativt oprövat varför +Project har en bred ingång i arbetet, med målet att hitta en antal lovande kandidater för vidare utveckling. Utgångspunkten är att ta tillvara mer eller mindre processade skogsindustriella strömmar, såsom spån, pappersmassa i olika kvaliteter, cellulosa och lignin.

Åke Fransson

Åke Fransson

Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik ake.fransson@umu.se 090-786 50 33 Visa

Åke Fransson

Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik ake.fransson@umu.se 090-786 50 33

Åke gör beräkningar och simuleringar av byggnaders energibehov. Han bidrar med omfattande kompetens om hur olika material, med sina unika egenskaper, påverkar beräkningsutfall kopplat till värmeisolerande förmåga, förmåga att absorbera och reflektera solljus samt påverka konvektiva transportströmningar. Då digitaliserad additiv tillverkning öppnar nya möjligheter för kombinationer av form, yta och material i en byggnad, bidrar +Project med ökad kunskap om betydelsen av detta.

Åke har sin grundutbildning inom materialfysik och forskarstudier inom experimentell fysik. Som lärare har han på senare år undervisat i energitekniska kurser och intresserat sig för solvärmeteknik. I sin forskning har han främst intresserat sig för termiska egenskaper hos material, mer specifikt material som består av längre molekyler (polymerer och fullerener) där han studerat deras förmåga att ändra faser/kristallisera vid förändrade temperaturer och tryck. Sådana undersökningar är viktiga för att förstå hur material med vissa egenskaper kan skapas, hur stabilt det är och hur det påverkas av exempelvis förhöjd temperatur, oxidation eller solljus.

 

Fatemeh Moradi

Fatemeh Moradi

Doktorand vid Institutionen för informatik fatemeh.moradi@informatik.umu.se Visa

Fatemeh Moradi

Doktorand vid Institutionen för informatik fatemeh.moradi@informatik.umu.se

Fatemeh Moradi är doktorand inom människa-datorinteraktion (MDI) vid Institutionen för informatik på Umeå universitet. Efter sin dataingenjörsexamen vid universitetet i Teheran flyttade hon till Uppsala för att komplettera sina studier i MDI.

Hon har ett starkt intresse för ansvarsfull design som ett medel för att skapa en bättre framtid – design som resulterar ur en djup förståelse för sin kontext och som ofta nås genom tvärdisciplinära samarbeten. I +Project undersöker Fatemeh ljusets roll i arkitektur genom att arrangera workshops, utveckla koncept och bygga prototyper med olika tekniknivåer.

Just nu färdigställer hon sin avhandling “Working out Work: Personal Informatics as an Approach to Contextually Redesigning Work”.

José Carlos Sánchez Romero

José Carlos Sánchez Romero

Senior Architect vid RISE Interactive josecarlos.sanchez@tii.se Visa

José Carlos Sánchez Romero

Senior Architect vid RISE Interactive josecarlos.sanchez@tii.se

José Carlos är arkitekt med en masterexamen från universitetet i Sevilla, samt en master i ” Environment and Bioclimatic Architecture” från universitetet i Madrid. Han driver en egen arkitektbyrå och är för närvarande involverad i +Project genom RISE Interactive. Han har dessutom ett samarbete med Arkitekthögskolan i Umeå.

Han har som arkitekt arbetat med stora projekt och erhållit erkännanden och utmärkelser – bland annat valdes hans inomhuspool i Martos ut för att representera Spanien i World Sustainable Building Conference 2011.

Metabolai

Toby Reid

Toby Reid

Designer/developer vid RISE Interactive toby.reid@tii.se Visa

Toby Reid

Designer/developer vid RISE Interactive toby.reid@tii.se

Toby Reid är utvecklare och designer vid RISE Interactive. Han har sitt ursprung i Australien men har bott och arbetat i Sverige sedan 1998. Hans utbildningsbakgrund är tvärvetenskaplig med examina i asienstudier, datavetenskap och människa–datorinteraktion.

Han har tidigare arbetat i ett flertal roller inom IT-sektorn både i Australien och Sverige, bland annat som support och programmerare för ett multimedia-företag, teknikkonsult inom utbildning, mjukvarutestare och databaskonsult.

Tobys professionella roll rör sig i gränssnittet mellan kreativa uttryck och design, och den förmedlande tekniken. Som en fortsättning på hans tvärvetenskapliga bakgrund ligger hans forskningsintresse i att underbygga designforskningpraktik mellan informatik och posthumanistisk forskning.

Nigel Papworth

Nigel Papworth

Senior Interaction Designer vid RISE Interactive nigel@tii.se 070-662 79 00 Visa

Nigel Papworth

Senior Interaction Designer vid RISE Interactive nigel@tii.se 070-662 79 00

Nigel arbetar, tillsammans med sina kollegor på RISE Interactive i Umeå, med att utveckla ett angreppssätt och en beteendefilosofi bakom de mänskliga interaktionerna med och kring den 3D-utskrivna arkitekturen som tas fram i +Project. Hans arbete omfattar även design av sensorer, interaktion och samt symbiosen mellan arkitekturen och funktionen.

Nigel har en bakgrund som designer med inriktning på mänskligt beteende och på att skapa oväntade möten mellan människor och teknik – vilket har resulterat i såväl kommersiella digitala spel som avancerade simuleringar.

Jan Abrahamsson

Jan Abrahamsson

Universitetsadjunkt jan.abrahamsson@umu.se 090-786 95 53 Visa

Jan Abrahamsson

Universitetsadjunkt jan.abrahamsson@umu.se 090-786 95 53

Jan Abrahamsson forskar och undervisar vid Handelshögskolan, Umeå universitet. I +Project arbetar han med ett affärsutvecklingsprogram för regionens företag, som erbjuder kompetensutveckling och workshops för företagsledare såväl som en arena för nätverksbyggande.

Jan är ekonomie doktor och civilekonom, med specialisering inom affärsutveckling och affärsmodellsinnovation. Förutom forskning och undervisning på universitetsnivå har han bland annat erfarenhet av arbete i och med tillväxtorienterade start-ups och som affärskonsult.

Jan Abrahamsson på LinkedIn

Björn Lindgren

Björn Lindgren

Projektassistent bjorn.lindgren@umu.se Visa

Björn Lindgren

Projektassistent bjorn.lindgren@umu.se

Björn Lindgren arbetar vid Handelshögskolan, Umeå universitet. I +Project utforskar han förutsättningarna för de företag som deltar i projektet och deras möjligheter att verka och utvecklas i regionen, bland annat kopplat till det affärsutvecklingsprogram som projektet erbjuder.

Björn har en masterexamen ledarskap och organisation från Umeå Universitet. Han arbete i +Project är en del i en större tjänst där han ansvarar främst för datainsamling och reser till olika platser i världen för att utföra etnografiska studier. Hans insamlingsmetoder är framför allt intervjuer och deltagande observationer.

Ronald Helgers

Ronald Helgers

Praktikant vid Interactive Institute Swedish ICT ronald.helgers@tii.se Visa

Ronald Helgers

Praktikant vid Interactive Institute Swedish ICT ronald.helgers@tii.se

Ronald Helgers är praktikant vid Interactive Institute Swedish ICT i Umeå. Ronald har en kandidatexamen i industridesign från Eindhovens tekniska universitet och har under ett antal år arbetat som frilansande designer. Nu kompletterar han sin utbildning med en masterexamen i industridesign med en inriktning mot entreprenörskap, där praktiken ingår som en del. Ronald utforskar hur interaktionsdesign baserad på människans kroppsliga inlärning kan påverka designpraktiken.

Lars Isaksson

Lars Isaksson

Forskningsingenjör Sliperiet lars.isaksson@umu.se 070-786 70 80 Visa

Lars Isaksson

Forskningsingenjör Sliperiet lars.isaksson@umu.se 070-786 70 80

Lars Isaksson är forskningsingenjör och verkstadsledare vid Sliperiet med ansvar för uppförande och drift av den verkstad som används i +Project. Lars arbetar med att utveckla material, konstruera testrigg och testmetoder, samt med prototyptillverkning. Dessutom håller han kompetensseminarier i 3D-teknik för företag i samverkan med Umeå universitet.

Lars har en lång bakgrund i olika roller inom industrin, samt som forskningsingenjör på Designhögskolan.

Erik Jansson

Erik Jansson

Maskiningenjör Sliperiet erik.jansson@umu.se 070-271 26 62 Visa

Erik Jansson

Maskiningenjör Sliperiet erik.jansson@umu.se 070-271 26 62

Erik arbetar med att konstruera och bygga maskiner och testutrustning som ska kunna används för additiv tillverkning i större skala i +Project. Han är även delaktig i framtagning, testning och utvärdering av de olika träbaserade materialen och tillverkningsprocesserna. Under projektets gång kommer Erik att arbeta med att vidareutveckla 3DLab i projektets syften.

Erik är utbildad maskiningenjör vid Umeå Universitet och har tidigare erfarenhet inom mekanisk konstruktion samt stålkonstruktion, samt av digital tillverkning och konstruktion.