Innovation för byggrelaterade näringar

Kan en 3D-skrivare bygga bostäder med spill från sågverken? Hur kan norrländska träföretag bygga innovationsmuskler? Hur påverkar digitaliseringen framtidens byggande och boende?

Digitalisering av produktion, i kombination med nya tekniker såsom additiv tillverkning, spås leda till en industriomvandling. Ny teknik tillsammans med ledande design, innovation och samverkan, kan hjälpa norra Norrland att ta en ledande internationell position inom specialtillverkning med hög förädlingsgrad av våra lokala naturresurser.

I +Project samlar Sliperiet akademiska parter och regionens företag för att adressera dessa frågor. Målet är att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde och ett regionalt nätverk inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland.

Sliperiet bygger upp en maskinpark och en mötesplats för forskning och för företag inom bygg- och träindustrin, samt inom kreativa näringar som arkitektur, design och informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

Här skapas ett sammanhang för öppen innovation, där kompetenser från olika discipliner och branscher möts för samarbeten, experimenterande och delande av kunskap.

I projektet sker tillämpad forskning, kunskapsöverföring i nätverk, seminarier och workshops, utveckling av prototyper både i samarbete med företag och mellan företag, samt framtagning, testning och verifiering av nya material inom additiv tillverkning.

+Projects delmål

  • Bidra till att nya produkter och tjänsteinnovationer skapas av regionens företag, akademi eller båda i samarbete.
  • Hitta nya metoder för utveckling och utbyte av kunskap och för öppna innovationsprocesser.
  • Bygga upp en specialiserad öppen experimentplattform där basnäringar, kreativa näringar och forskare möts.
  • Skapa en unik testbädd för material- och produktutveckling inom träbaserade material för digital tillverkning.
  • Etablera en kreativ och dynamisk miljö, präglad av mångfald och innovation.